tượng rồng bằng đá lam ngọc

Long quy cõng con đá Lam Ngọc giúp hóa giải tam sát FH028

4,733,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn đá lam ngọc ((tại Việt Nam)). + Kích thước